Del av bok/rapport  »  Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Conference proceedings

The effect of carbon dioxide on fish growth performance in recirculating aquaculture systems

For å få tilgang til hele artikkelen, kan du kontakte Nofimas bibliotekar.
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

2018: Lessons from two high CO2 worlds - future oceans and intensive aquaculture (ISBN: 000-0-00-000000-0) p. 19–19.

Stiller, Kevin Torben; Nilsen, Tom Ole; Mota, Vasco C.; Gerwins, Jascha; Gallo, Michele; Ytteborg, Elisabeth; Bæverfjord, Grete; Kolarevic, Jelena; Summerfelt, Steven T.; Terjesen, Bendik Fyhn