Rapport/avhandling  »  Rapport/avhandling

Hvor kommer maten fra?

Trenger du hjelp? Kontakt Nofimas bibliotek med dine spørsmål om publikasjoner:
Kjetil Aune

Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Tromsø: Nofima AS 2009 (ISBN 978-82-7251-672-6) 21, p. Nofima rapportserie (8/2009)

Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent

Krav til dokumentasjon av historien til matvarer øker. Dette har ført til at myndighetene nå etablerer strengere krav slik at informasjon om matvarene kan spores gjennom hele verdikjeden. Den norske regjeringen har satt i gang et prosjekt kalt eSporing. Målsettingen med prosjektet er at man skal lage et elektronisk informasjonssystem for mat, slik at det er mulig å følge matvarer fra opprinnelse gjennom hele verdikjeden frem til forbruker. Hensikten med dette prosjektet er å undersøke statusen på sporbarhet for kornprodukter, meieriprodukter, rødt kjøtt, fiskeprodukter (oppdrett og villfanget), frukt og grønnsaker. For 53 % av produktene som er analysert var det mulig å spore ønsket informasjon gjennom hele verdikjeden – fra opprinnelse til butikk. Meieriproduktene kom best ut av undersøkelsen. 83 % av disse produktene kunne spores tilbake til gård. Etterfulgt av rødt kjøtt og fiskeprodukter, hvor 67 % av produktene kunne spores tilbake til henholdsvis gård og fiskebåt/stamfisk. 50 % av frukt og grønnsaker kunne spores tilbake til gård. Kornproduktene skåret lavest og det var ikke mulig å spore ønsket informasjon tilbake til gården for noen av de undersøkte produktene.

Relatert innhold

  • Eksterne lenker