Prosjektet gikk ut på å lage roboter som kan vaske maskiner som brukes i fiskeforedling og fiskeslakterier.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jun 2015

Slutt

31. mai 2018

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

SeaSide AS, Høgskulen i Ålesund, Summit Systems, M. E. Birknes AS, Lilleborg, NTNU-Sintef

Prosjektleder(e):

Trond Karsten Løvdal

Bakgrunn

Rengjøring av fiskeforedlingsutstyr og fiskeslakterier er pr i dag svært krevende. Rengjøring gjennomføres stort sett om natten, og det er operatører som rengjør manuelt. Arbeidet er fysisk krevende, rengjøringen krever utstrakt bruk av kjemikalier og prosessen er kostbar. Myndigheter og kunder stiller også stadig strengere krav til kvaliteten på fisken, mer dokumentasjon på et tilfredsstillende renhold, leveringstider og leveringspresisjon.

Robotløsninger

Det finnes ikke teknologiske løsninger på markedet i dag for robotvasking av fiskeforedlingsmaskiner og fiskeslakterier. Vaskeprosessene er krevende og kompliserte, og det finnes en rekke tekniske system som man må ta hensyn til.

I prosjektet ble det utviklet to robotsystemer. Først ble en konvensjonell lav-kost industrirobot (UR10) tilpasset med lengre armer og dyseholdere for å øke rekkevidden,  montert på en lineær akse og evaluert.

Resultatene av dette var lovende, og en prototype for industriell bruk ble utviklet. Dette systemet besto av en seriemanipulator utviklet for formålet, montert på et horisontalt transportsystem.

Det ble utført sammenlignende vasketester med protoypen og manuell vasking utført av profesjonelle renholdere i fiskeindustrien.

Konklusjonen er at robotsystemer kan vaske like godt eller bedre enn ved manuell rengjøring, selv om systemet i sin nåværende form har sine begrensninger.

Robotsystemer har en repeterbarhet og reproduserbarhet sammenlignet med menneskelige operatører som potensielt kan sikre bedre hygiene og kontroll over bakterier i fiskeindustrien. I tillegg begrenses menneskelig kontakt med skadelige kjemikalier, og bruken av kjemikalier og vann kan reduseres.

Mer informasjon om utviklingen og hvordan robotløsningene ble evaluert ved vasking av en eksperimentelt kontaminert el-bedøver kan du lese i artikkelen under:

Publikasjoner