Det er utfordrende å rengjøre maskineri som for eksempel denne fiskebedøveren. Forskere og industri satser på at roboter kan gjøre mer av jobben.
Det er utfordrende å rengjøre maskineri som for eksempel denne fiskebedøveren. Forskere og industri satser på at roboter kan gjøre mer av jobben. Foto: SeaSide AS

Robotvasking

Robotvasking av fiskeforedlingsmaskiner og fiskeslakterier

 Prosessteknologi  

Prosjektet går ut på å lage roboter som kan vaske maskiner som brukes i fiskeforedling og fiskeslakterier.

Tidspunkt:1. juni 2015 – 31. mai 2018
Finansiering:Norges forskningsråd
Oppdragsgiver:SeaSide AS
Samarbeid:SeaSide AS, Høgskulen i Ålesund, Summit Systems, M. E. Birknes AS, Lilleborg, NTNU-Sintef
Kontaktperson
Portrettbilde av Trond Karsten Løvdal

Bakgrunn

Rengjøring av fiskeforedlingsutstyr og fiskeslakterier er pr i dag svært krevende. Rengjøring gjennomføres stort sett om natten, og det er operatører som rengjør manuelt. Arbeidet er fysisk krevende, rengjøringen krever utstrakt bruk av kjemikalier og prosessen er kostbar.

Myndigheter og kunder stiller også stadig strengere krav til kvaliteten på fisken, mer dokumentasjon på et tilfredsstillende renhold, leveringstider og leveringspresisjon.

Robotløsninger

I prosjektet skal det utvikles roboter som kan utføre dette arbeidet. Flere robotløsninger skal evalueres;

  1. Roboter som monteres direkte på de respektive fiskeforedlingsmaskinene
  2. Roboter som monteres i taket på fiskefabrikken
  3. Roboter som går på mobile plattformer.

Man vil vurdere å anvende roboter av type «humanoidroboter» som kan jobbe sammen med operatørene i fiskeslakteriene, eller med vaskerne. «Humanoidroboter» er så enkle å bruke at operatørene kan lære dem opp. Operatørene kan gjøre oppgaver som krever intelligens, robotene kan gjøre de manuelle jobbene.

I et forprosjekt ble det bygd en foreløpig robotvaskeløsning på en fiskebedøver, og gjennomført spennende tester med humanoidroboter. Det finnes ikke teknologiske løsninger på markedet i dag for robotvasking av fiskeforedlingsmaskiner og fiskeslakterier. Vaskeprosessene er krevende og kompliserte, og det finnes en rekke tekniske system som man må ta hensyn til.

De teknologiske løsningene man kommer frem til må være særdeles robuste, da vi her snakker utstyr som må ha høyt industrialiseringsnivå.

Målsettinger

  • Kartlegge dagens vaskeprosedyrer
  • Definere «best practice» for hvordan fiskeforedlingsutstyr kan designes med tanke på renhold
  • Utvikle robotkonsepter. Først for enkeltmaskiner, deretter for hele fabrikker
  • Optimalisere robotiserte vaskesystemer og evaluere opp i mot manuell vasking/dagens praksis med tanke på hygiene, kvalitet, energiforbruk, pris, tid
  • Utarbeide guidelines for industrialisering av robotvasking av fiskeforedlingsmaskiner og fiskeslakterier.
Les mer om:

Relatert innhold