Jeg er praktikant hos Nofima Ås hvor jeg jobber på avdelingene Råvare og prosess, og Mat og helse. Jeg Studerer Matvitenskap, Teknologi og Bærekraft på NTNU i Trondheim og skal være på Nofima i ett semester. I denne perioden vil jeg få erfaring innen diverse lab arbeid og større forståelse for bærekraftig utvikling i matbransjen. Noen av teknikkene jeg jobber med er mid spektroskopi (MIR), farinograf og ekstensograf, samt FT-IR spektroskopi. Jeg har også jobbet med proteinanalyse med Dumas instrument..

+47 64 97 01 35

E-post

Ås

Råvare og prosess