I 2015 døde 41 millioner laks etter utsett i sjø i norsk lakseoppdrett, viser uoffisielle tall fra Fiskeridirektoratet. Nofimas forskning viser at mange av disse trolig kan overleve og bli til god mat. Det som skal til er forebygging. Her er noen tiltak som settefiskprodusenter selv kan gjennomføre.

Sist oppdatert

Publisert

  Sven Martin Jørgensen

Teksten sto først som kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 20.04.2016.

En betydelig andel av svinnet i lakseproduksjonen skyldes dårlig smoltkvalitet hos settefisken. Smolt i dårlig forfatning er mer mottagelig for sykdommer og sårbar overfor håndtering og stress. Ved å gjennomføre tiltak eller utvelgelse av mer robust fisk i settefiskfasen, slik at den generelle helsestatusen heves, kan oppdrettere jobbe videre med smolt som er bedre rustet til å tåle påkjenningene i sjøfasen. Her er noen tiltak som ny forskning viser at vil kunne gi effekt.

Tiltak 1: Ta ut de dårligste svømmerne

En viktig årsak til at Færøyene har betydelig lavere svinntall sammenlignet med Norge og andre land, er trolig at de luker vekk en andel av fisken med dårligst vekst. I det nylig avsluttede FitSmolt-prosjektet ble det utviklet en test for å rangere svømmekapasitet hos liten lakseparr. De dårligste svømmerne hadde dårligere hjertehelse og kortere gjellelameller sammenlignet med de beste svømmerne. Disse forskjellene fant vi igjen over 8 måneder senere. Da var lakseparren blitt post-smolt, og de beste svømmerne hadde vokst 5-8% bedre og hadde betydelig mindre sårskader på finnene sammenlignet med de dårligste svømmerne. Ved å sortere ut de dårligste svømmerne, vil vi på denne måten kunne sitte igjen med smolt med både bedre vekstpotensiale samt sterkere organer som er sentrale for oksygentransport, altså mer robust smolt.

Vi har ideer for hvordan en tilsvarende sortering kan gjennomføres på et enda tidligere stadium, for eksempel rundt startfôring, et spennende potensiale for en mer robust settefiskproduksjon.

Tiltak 2: Tren fisken

Trening utfordrer laksen og gjør at den vokser bedre, bygger sterkere hjerte- og svømmemuskulatur og øker fiskens fysiologiske kapasitet. I FitSmolt trente vi laks allerede fra yngelstadiet. Det ga økt toleranse for enda høyere treningsintensitet under smoltifiseringen. De positive effektene av trening var soleklare; bedre vekst, styrket hjertehelse og fysiologi samt betydelig høyere overlevelse under PD-smitteforsøk. Flere selskap jobber allerede med strømsetting av kar for å trene laksen, og vi tror flere vil ta dette i bruk i nær fremtid.

Flere tiltak

Resultater fra FitSmolt viser også at avl for rask tilvekst kan ha gått på kompromiss med fysiologisk prestasjon og robusthet, når oppdrettslaks ble sammenlignet med villaks. I avlsprogrammene bør strategier for å styrke oppdrettslaksens hjertehelse og fysiologi være et hovedfokus i videre forskning og utvikling.

Hvis flere oppdrettere setter i gang med å ta grep som tiltakene nevnt over, kan vi håpe på betydelig og varig utslag på dødelighetsstatistikken de neste årene. Det fortjener laksen!

Kontaktperson