En rekke løsninger for å bekjempe lakselus uten bruk av medisin har blitt oppfunnet og tatt i bruk de siste årene, med vekslende hell. Nå har forskere gjennomgått de mest benyttede metodene, og samlet vitenskapelig dokumentasjon og erfaringer fra oppdrettere og leverandører i en rapport. Rapporten foreslår beste praksis utfra dagens kunnskapsstatus, som i noen tilfeller er mangelfull.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Lakselus er den største utfordringen for havbruksnæringen i dag. Oppdrettere er pålagt å holde antall lus under et maksimumsnivå til enhver tid. Det finnes i dag ingen effektiv medisinsk behandling mot lus, og lakselusa har vist seg å være svært gjenstridig. Oppdrettere har derfor knyttet stort håp til at medikamentfrie lusemetoder skal holde problemet i sjakk.

‒ Medikamentfrie metoder har varierende effekt på lus, og en del metoder har negative effekter på laksens velferd, sier Åsa Espmark i Nofima, fungerende prosjektleder for FHF-prosjektet MEDFRI.

Flere typer metoder vurdert

Et bredt lag av forskere fra Nofima og Veterinærinstituttet har vurdert hvor effektive metodene er og hvordan de påvirker fiskens helse og velferd. For noen metoder har de også vurdert hvor dyre de er å bruke. Forskerne har lagt til grunn vitenskapelige studier og intervju med leverandører og brukere. Det er også dratt relasjoner til landbrukets lange erfaring med skadedyrkontroll.

Metoder de har vurdert er: medikamentfrie metoder med og uten håndtering, forebyggende teknologiske og forebyggende biologiske tiltak, samt kombinasjoner av metodene.

Rapporten viser til at det spesielt er metoder som involverer håndtering av fisken som gjør fisken utsatt for skade. Det er dessuten stor variasjon mellom metodene i hvilken grad de er dokumentert. En del metoder er ikke dokumentert i det hele tatt.

Vær kritisk

‒ Vi legger vekt på at valg av metode må vurderes ut fra en rekke forhold, som for eksempel grad av luseproblem, investeringsevne i metoden, størrelse på anlegg og oppdretters potensiale til å håndtere økt arbeidsmengde som noen av metodene medfører for å fungere optimalt, sier Espmark.

Espmark ønsker at rapporten skal bevisstgjøre brukerne om hva som kreves for å lykkes med medikamentfri avlusing:

‒ Oppdrettere må bruke dokumenterte metoder og være dedikert til oppgaven. Man må sette seg inn i hvordan metoden skal brukes riktig og sette av nok folk og tid.

Ikke minst må leverandørene av mekaniske avlusningsmetoder skaffe nøytral dokumentasjon på metodene.

‒ Slik dokumentasjon er nyttig for å vise brukerne om metoden virker, eller avsløre på hvilke punkt metoden bør forbedres eventuelt om den bør avvikles, sier Espmark.

Forsker Astrid Buran Holan var prosjektleder for MEDFRI frem til hun sluttet i Nofima i april. Hun har også en oppfordring til leverandørene:

‒ Vær obs på at små teknologiske forandringer kan ha kjempestor påvirkning på fisken. Så bruk folk med biologisk kompetanse.

Formålet med prosjektet var å beskrive og evaluere aktuelle medikamentfrie tiltak for forebygging og kontroll av lakselus, og med dette anbefale beste praksis for bruk av de enkelte metodene og kombinasjoner av disse.

Kontaktperson