Krill gjør oppdrettslaksen muskuløs og fast i fisken. Fileter som er faste i kjøttet er svært attraktiv for kresne ganer.

Sist oppdatert

Publisert

Forsøk med krill i fiskefôret har gitt resultater. En rekke vekstforsøk er gjennomført av Aker Bio Marine og fôrprodusenten BioMar – Nofima har sett på effekten fôret fikk for laksen.

Viktig med godt råstoff

For at laksen skal bygge sterke muskler må fôret inneholde godt råstoff. Laks med god muskelfylde har høyt filetutbytte som er ønskelig siden filetene er den best betalte delen av fisken. Fileter som er faste i kjøttet er velegnet for prosessering og attraktive som mat for kresne ganer.

Aker BioMarine og BioMar har samarbeidet om uttesting av krillmel som fôringrediens til oppdrettslaks og Nofima har studert fisken.  Forsøket ble gjennomført ved fem oppdrettsanlegg og laks fra til sammen 14 slakteuttak ble undersøkt. Blant egenskaper som ble undersøkt var utbyttet etter sløying, utbyttet etter filetering, muskelfylde, filetens fasthet og filetspalting. Fisken som ble undersøkt veide 4,5 kg i gjennomsnitt.

Fastere muskler av krill

Innblanding av krillmel i laksefôret resulterte i forskjeller. Laks som hadde fått krillmel i fôret hadde høyere slakte- og filetutbytte, som kan forklares med at krillfisken hadde mindre innvollsfett og tykkere fileter. I tillegg gav krillfôret fastere laksemuskel og mindre filetspalting. Ved noen slakteuttak var fôreffektene tydeligere enn for andre, men generelt var forskjellene betydelige.

– Krillmel ser ut til å stimulere til at laksen bygger mer og også fastere filet. En muskuløs laks gir et godt filetutbytte som er bra for økonomien, og laks som er fast og fin i kjøttet er velegnet til filetering og videreforedling. Sist men ikke minst er godt fasthet viktig for den sensoriske opplevelsen, sier seniorforsker Turid Mørkøre.

Kontaktperson