Vitenskapelig artikkel

Growth Kinetics of Listeria Isolated from Salmon and Salmon Processing Environment: Single Strains versus Cocktails

Skåra, Torstein; Cappuyns, Astrid M; Van Derlinden, Eva; Rosnes, Jan Thomas; Valdramidis, Vasilis P; Van Impe, Jan FM

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Food Protection, vol. 75, p. 1227–1235–9, 2012

Utgave: 7

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0362-028X
Elektronisk: 1944-9097

Open Access: none

Lenker:
DOI