Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Microbial decontamination of seafood

Skåra, Torstein; Rosnes, Jan Thomas; Leadley, C

Publikasjonsdetaljer

Sider: 840

År: 2012

Open Access: none

Lenker:
DATA

Del av: Microbial decontamination in the food industry: Novel methods and applications (Woodhead Publishing Limited, 2012)