Vitenskapelig artikkel

Reduction of persistent organic pollutants in fishmeal: A feasibility study

Oterhals, Åge; Nygård, Einar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 56, p. 2012–2020–9, 2008

Utgiver: American Chemical Society (ACS)

Utgave: 6

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0021-8561
Elektronisk: 1520-5118

Open Access: none

Lenker:
DOI