Vitenskapelig artikkel

Supplementation of tryptophan and lysine in Diplodus sargus larval diet: effects on growth and skeletal deformities

Saavedra, Margarida; Barr, Yoav; Pousao-Ferreira, Pedro; Helland, Synnøve; Yufera, Manuel; Dinis, Maria T.; Conceicao, Louis E.C.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Research, vol. 40, p. 1191–1201–11, 2009

Utgave: 10

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1355-557X
Elektronisk: 1365-2109

Open Access: none

Lenker:
DOI