Vitenskapelig artikkel

Product and Process Improvement Using Mixture-Process Variable Methods and Robust Optimization Techniques

Sahni, Narinder Singh; Piepel, Greg F.; Næs, Tormod

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of QualityTechnology, vol. 41, p. 181–197–17, 2009

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0022-4065

Open Access: none