Vitenskapelig artikkel

Inadequate phosphorus nutrition in juvenile Atlantic salmon has a negative effect on long-term bone health

Fjelldal, Per Gunnar; Hansen, Tom Johnny; Albrektsen, Sissel

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 334, p. 117–123, 2012

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI