Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Antioxidant Activity and Phenolics in Breads with Added Barley Flour

Holtekjølen, Ann Katrin; Knutsen, Svein Halvor

Publikasjonsdetaljer

Sider: 355–363

År: 2011

Open Access: none

Del av: Flour and breads and their fortification in health and disease prevention (Academic Press, 2011)