Rapport

OR.29.11 Marinepack 2010: LEVERANSEFORSØK TORSKELOINS NEDERLAND OG ÅS:I. Test av fiberemballasje for transport av torskeloins (temperaturregistreringer og miljøanalyse)II. Holdbarhetsstudie av repakka torskeloins (forbrukerforpakning, MAP)

Svanes, Erik; Hansen, Anlaug Ådland

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Østfoldforskning

Antall sider: 47

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7520-657-0

Open Access: none