Vitenskapelig artikkel

Phenolic contents and antioxidant activities in covered whole-grain flours of Norwegian barley varieties and in fractions obtained after pearling

Holtekjølen, Ann Katrin; Sahlstrøm, Stefan; Knutsen, Svein Halvor

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Acta Agriculturae Scandinavica - Section B, Soil and Plant Science, vol. 61, p. 67–74–8, 2011

Utgiver: Taylor & Francis

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0906-4710
Elektronisk: 1651-1913

Open Access: none

Lenker:
DOI