Vitenskapelig artikkel

Estimates of genetic variation in the susceptibility of Atlantic salmon (Salmo salar) to the salmon louse Lepeophtheirus salmonis

Gjerde, Bjarne; Ødegård, Jørgen; Thorland, Ingunn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 314, p. 66–72–7, 2011

Utgiver: Elsevier

Utgave: 1-4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI