Vitenskapelig artikkel

Does fish origin matter to European consumers? Insights from a consumer survey in Belgium, Norway and Spain

Vanhonacker, Filiep; Altintzoglou, Themistoklis; Luten, Joop; Verbeke, Wim

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: British Food Journal, vol. 113, p. 535–549–15, 2011

Utgiver: Emerald Group Publishing Limited

Utgave: 4-5

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0007-070X
Elektronisk: 1758-4108

Open Access: none

Lenker:
DOI