Vitenskapelig artikkel

Gamete collection method and egg quality comparison in Atlantic cod, Gadus morhua L. mating pairs and its importance in selective breeding

Lush, L.; Hamoutene, D.; Drover, D.; Walsh, A.; Puvanendran, Velmurugu

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 315, p. 407–409–3, 2011

Utgiver: Elsevier

Utgave: 3-4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI