Vitenskapelig artikkel

Effect of gender on meat quality in lamb from extensive and intensive grazing systems when slaughtered at the end of the growing season

Lind, Vibeke; Berg, Jan; Eilertsen, Svein; Hersleth, Margrethe; Eik, Lars Olav

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Meat Science, vol. 88, p. 305–310–6, 2011

Utgiver: Elsevier

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0309-1740
Elektronisk: 1873-4138

Open Access: none

Lenker:
DOI