Vitenskapelig artikkel

Quantitative genetics of disease resistance in vaccinated and unvaccinated Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Drangsholt, Tale Marie Karlsson; Gjerde, Bjarne; Ødegård, Jørgen; Finne-Fridell, Frode; Evensen, Øystein; Bentsen, Hans

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Heredity, vol. 107, p. 471–477–7, onsdag 11. mai 2011

Utgiver: The Genetics Society

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0018-067X
Elektronisk: 1365-2540

Open Access: none

Lenker:
DOI