Vitenskapelig artikkel

Norwegian consumers' acceptability of boar tainted meat with different levels of androstenone or skatole as related to their androstenone sensitivity

Lunde, Kathrine; Skuterud, Ellen; Hersleth, Margrethe; Egelandsdal, Bjørg

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Meat Science, vol. 86, p. 706–711–6, 2010

Utgiver: Elsevier

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0309-1740
Elektronisk: 1873-4138

Open Access: none

Lenker:
DOI