Vitenskapelig artikkel

Genetic analysis of common carp (Cyprinus carpio) strains I: Genetic parameters and heterosis for growth traits and survival

Nielsen, Hanne Marie; Ødegård, Jørgen; Olesen, Ingrid; Gjerde, Bjarne; Ardo, Laszlo; Jeney, Galina; Jeney, Zsigmond

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 304, p. 14–21, 2010

Utgiver: Elsevier

Utgave: 1-4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI