Vitenskapelig artikkel

General image and attribute perceptions of traditional food in six European countries

Almli, Valérie Lengard; Verbeke, Wim; Vanhonacker, Filiep; Næs, Tormod; Hersleth, Margrethe

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Quality and Preference, vol. 22, p. 129–138–10, 2011

Utgiver: Elsevier

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0950-3293
Elektronisk: 1873-6343

Open Access: none

Lenker:
DOI