Vitenskapelig artikkel

Dietary Trace Metal Supplements Promote Blood Vessel Melanosis in Fillets of Juvenile Farmed Atlantic Cod, Gadus morhua L

Cooper, Marie; Olsen, Ragnar Ludvig; Seliussen, Jørgen; Gannefors, Charlotte

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of the World Aquaculture Society, vol. 42, p. 222–229, 2011

Utgiver: Blackwell Publishing

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0893-8849
Elektronisk: 1749-7345

Open Access: none

Lenker:
DOI