Publisert 1999

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift : InforMAT : tidsskrift fra MATFORSK , vol. 12 , p. 22–24–3 , 1999

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 0802-1740

Publikasjonstype : Fagartikkel

Bidragsytere : Rosenfeld, Hans J.; Tandberg, Asbjørn; Haffner, Karin; Ditlefsen, Anne

Sak : 2

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Gulrot er den grønnsaken det dyrkes og spises mest av i Norge, men fo rbruket av gulrot og andre tradisjonelle grønnsaker synker til fordel for mer eksotiske vekster. Med helsemyndighetenes ønske om økt konsu m av frukt og grønt, er dette en utfordring for bransjen. MATFORSK st iller gjerne sin gulrot-kompetanse til disposisjon, kombinert med fag områder som sensorikk, forsøks-design, emballasje og holdbarhet, for å være med og skape nye muligheter for bransjen. MATFORSK sitt fagbi bliotek kan skreddersy og bearbeide litteratursøk. Kurs og opplæring kan gis, for eksempel knyttet til bearbeiding av gulrot og innvirkni ng på næringsverdi.