Publisert 1998

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift : Cereal Chemistry , vol. 75 , p. 460–465–6 , 1998

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 0009-0352
Elektronisk : 1943-3638

Publikasjonstype : Vitenskapelig artikkel

Bidragsytere : Uhlen, Anne Kjersti; Hafskjold, Ragnhild; Kalhovd, Anne-Helen; Sahlstrøm, Stefan; Longva, Åshild; Magnus, Ellen Merethe; Rasper, V.F.

Sak : 4

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Tre vårhvetesorter, Bastian, Polkka og Tjalve ble dyrket i klimavekst hus ved 9, 12, 15, 18 og 21 °C i kornfyllingsperioden i 1994, 1995 og 1996. Hveteprøvene ble analysert for proteininnhold og SDS sedimenta sjonsvolum. Elte-egenskapene ble analysert ved miksograf på siktet me l, og proteinsammensetningen ble analysert med "size-exclusoin fast p rotein liquid chromatography" (SE-FPLC). Proteininnholdet, SDS-sedime ntasjonsvolumet og miksogram-parametrene var påvirket av temperaturen i kornfyllingsperioden. Proteininnholdet økte når temperaturen økte. Sedimentasjonsvolumet og miksograf dataene viste temperatureffekter som ikke kunne forklares av variasjonen i proteininnhold. Andelen pol ymert protein økte med økende temperatur. Andelen polymert protein va r positivt korrelert med SDS-sedimentasjonsvolumet.Innen år var det o gså positive korrelasjoner mellom andelen polymert protein og miksogr af deigutviklin gstid. Resultatene viste negative korrelasjoner mello m andelen av lavmolekylære proteiner i melet og sedimentasjonsvolumet . Forskjellene i de undersøkte kvalitetsparametre mellom sor ter var større enn forskjellene som ble funnet på grunn av forskjellig temper atur i kornfyllingsperioden Three wheat cultivars, Bastian, Polkka and Tjalve, were grown in grow th chambers at 9, 12, 15, 18 and 21°C during grain filling in 1994, a nd 1996. The wheat samples were analyzed for protein content and sodi um dodecyl sulfate (SDS) sedimentation volume. The mixing properties of sifted flours were determined by mixograph, and the flour protein composition was determined by size exclusion fast protein liquid chro matography (SE-FPLC). The protein content, sedimentation volume and m ixogram parameters were affected by the temperature during grain fill ing. The protein content increased as the temperature increased. The sedimentation volumes and the mixograph data showed temperature effec ts that could not be explained by variation in protein content. The p roportion of the polymeric flour proteins increased with increasing t emperature. Positive correlations were found between the proportion o f polymeric proteins and SDS sedimentation volume and, within each ye ar, between the proportion of polymeric proteins and mixograph peak t ime. Negative correlations were found between the proportion of low m olecular weight flour proteins (proportion of fraction IV) and sedime ntation volume. The differe