Vitenskapelig artikkel

NIR, Chemometrics and Food quality. A Summary of the Thomas Hirschfeld award address 1997

Isaksson, Tomas; Næs, Tormod

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: NIR news, vol. 8, p. 10–12–3, 1997

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0960-3360
Elektronisk: 1756-2708

Open Access: none