Vitenskapelig artikkel

Alternative methods for combining design variables and consumer preference with information about attitudes and demographics in conjoint analysis

Næs, Tormod; Almli, Valérie Lengard; Johansen, Susanne Margrete Bølling; Hersleth, Margrethe

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Quality and Preference, vol. 21, p. 368–378–11, 2010

Utgiver: Elsevier

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0950-3293
Elektronisk: 1873-6343

Open Access: none

Lenker:
DOI