Fagartikkel

Bivirkninger ved vaksinering er arvelige hos oppdrettslaks

Drangsholt, Tale Marie Karlsson; Gjerde, Bjarne; Fridell, F.; Ødegård, Jørgen; Bentsen, Hans

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Fiskeoppdrett, p. 52–53–2, 2010

Utgave: 10

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0332-7132

Open Access: none