Vitenskapelig artikkel

Perception of cheese: A comparison of quality scoring, descriptive analysis and consumer responses

Hersleth, Margrethe; Ilseng, M. Austvoll; Martens, Magni; Næs, Tormod

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Food Quality, vol. 28, p. 333–349–17, 2005

Utgiver: John Wiley & Sons

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0146-9428
Elektronisk: 1745-4557

Open Access: gold

Lenker:
DOI