Vitenskapelig artikkel

Effect of contextual factors on liking for wine use of robust design methodology

Hersleth, Margrethe; Mevik, Bjørn-Helge; Næs, Tormod; Guinard, J.-X.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Quality and Preference, vol. 14, p. 615–655–41, 2003

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0950-3293
Elektronisk: 1873-6343

Open Access: none