Vitenskapelig artikkel

Iron status and dietary levelse of iron affect the bioavailability of haem and nonhaem iron in Atlantic salmon Salmo salar

Standal, Håkon; Dehli, Annette; Rørvik, Kjell-Arne; Andersen, Øyvind

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture Nutrition, vol. 5, p. 193–198–6, 1999

Utgiver: Blackwell Publishing

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1353-5773
Elektronisk: 1365-2095

Open Access: none