Vitenskapelig artikkel

Soy protein concentrate for Atlantic Halibut (Hippoglossus hippoglossus)

Berge, Gerd Marit; Grisdale-Helland, Barbara; Helland, Ståle J.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 178, p. 139–148–10, 1999

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI