Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift : Gartenbauwissenschaft , vol. 65 , p. 9–16–8 , 2000

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 0016-478X

Publikasjonstype : Vitenskapelig artikkel

Bidragsytere : Meberg R., Katrine; Haffner, Karin; Rosenfeld, Hans J.

Sak : 1

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Treårige forsøk med epler av sorten ’Aroma’, dyrket i det sørøstlige Norge, ble lagret i kontrollert atmosfære 1,5-2,5% O2 + 1,5-2,5% CO2 eller i luft ved 2oC (+/- 1oC) frem til mars. Ved bestemte tidspunkt ble prøver tatt ut av lageret, både i desember, januar og mars, prøvene ble også lagret en uke ved romtemperatur, for å simulere butikkbetingelser. Fysiske, kjemiske og sensoriske analyser ble utført, ved høsting, ved uttak fra lageret og etter en ukes lagring i simulerte butikkbetingelser. Datamaterialet som ble behandlet ved hjelp av prinsipal komponent analyse (PCA), viste tre hovedkomponenter (PC) som til sammen utgjorde 86% av den totale variasjonen. PC1 forklarte 55% av den totale variasjonen forårsaket av lagringstid og lagringsmetode. I PC2 var 17% av den totale variasjonen begrunnet i årsvariasjonen, mens en tredje komponent forklarte 14% av totalvariasjonen som skyldtes vekttap, oppløst tørrstoff og smak. Generelt kunne det slås fast at eplene bevarte kvaliteten over en lengre periode, dersom de ble lagret i kontrollert atmosfære. Resultatene viste en positi In a three year study on storage, apples of the cultivar ‘Aroma’ grown in the south-eastern part of Norway were kept in controlled atmosphere at 1.5%- 2.5% O2 + 1.5%- 2.5% CO2 or normal air at 2°C (± 1°C) until March. At specific times during December, January and March samples were removed from storage and apples were kept one week at room temperature, simulating shelf-life. Physical and chemical tests as well as sensory evaluation were conducted at the time of harvest, upon removal of fruit lots from storage and after shelf-life trials. The data, treated by means of principal component analysis (PCA), showed three principal components (PC), accounting for 86% of the total variation. PC1 explained 55% of the total variation caused by storage time and storage method, PC2 explained 17% of the total variation caused by years, while a third component explained another 14% of the total variation as due to weight loss, soluble solids and taste. In general, it was found that apples could be stored for a longer period of time and still maintain good quality when controlled atmosphere was used. The re