Rapport

Er "mør biff" arvelig bestemt?/Is meat tenderness in beef inheritable?

Aass, Laila; Berg, Jan; Brenøe, Ulrik T.; Skarpeid, Hans-Jakob

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Norges landbrukshøgskole. Næringsmiddelprogrammet

Antall sider: 2

Open Access: none