Vitenskapelig artikkel

Genetic (co)variation of vaccine injuries and innate resistance to furunculosis (Aeromonas salmonicida) and infectious salmon anaemia (ISA) in Atlantic salmon (Salmo salar)

Gjerde, Bjarne; Evensen, Øystein; Bentsen, Hans; Storset, Arne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 287, p. 52–58–7, 2009

Utgiver: Elsevier

Utgave: 1-2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI