Vitenskapelig artikkel

Near infrared spectroscopy-a potentially useful method for rapid determination of fat and protein content in homogenized diets

Almendingen, Kari; Meltzer, Helle M.; Pedersen, Jan I; Nilsen, Bjørg Narum; Ellekjaer, M.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: European Journal of Clinical Nutrition, vol. 54, p. 20–23, 2000

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0954-3007
Elektronisk: 1476-5640

Open Access: none