Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift : Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse , vol. 1 , p. 65–79 , 2000

Utgiver : Fagbokforlaget

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 1500-0788
Elektronisk : 1500-6069

Publikasjonstype : Vitenskapelig artikkel

Bidragsytere : Foss, Lene

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Gryende næringer («emerging industries») er kjennetegnet av høy grad av teknologisk og strategisk usikkerhet. I denne artikkelen argumenteres det for at entreprenører i gryende næringer møter utfordringer med å legitimere nyetableringen i sine omgivelser samt å redusere ekstern usikkerhet. På bakgrunn av økonomiske, sosiologiske, organisasjons- og markedsføringsteoretiske resonnementer antar vi at entreprenører kan legitimere seg i omgivelsene og redusere usikkerhet ved å investere i egen kompetanse, bygge nettverksrelasjoner, integrere andre ledd i produksjonskjeden og vektlegge markedet.