Vitenskapelig artikkel

Breakdown of intramuscular connective tissue in cod (Gadus morhua L.) and spotted wolffish (Anarhichas minor O.) related to gaping

Ofstad, Ragni; Olsen, Ragnar Ludvig; Taylor, Richard; Hannesson, Kirsten

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, vol. 39, p. 1143–1154, 2006

Utgiver: Academic Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0023-6438
Elektronisk: 1096-1127

Open Access: none

Lenker:
DOI