Vitenskapelig artikkel

Correcting for different use of the scale and the need for further analysis of individual differences in sensory analysis

Romano, R; Brockhoff, PB; Hersleth, Margrethe; Tomic, O; Næs, Tormod

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Quality and Preference, vol. 19, p. 197–209–13, 2008

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0950-3293
Elektronisk: 1873-6343

Open Access: none

Lenker:
DOI