Vitenskapelig artikkel

Increasing robustness against changes in the interferent structure by incorporating prior information in the augmented classical least-squares framework

Saeys, W; Beullens, K; Lammertyn, J; Ramon, H; Næs, Tormod

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Analytical Chemistry, vol. 80, p. 4951–4959–9, 2008

Utgiver: American Chemical Society (ACS)

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0003-2700
Elektronisk: 1520-6882

Open Access: none

Lenker:
DOI