Vitenskapelig artikkel

Humoral immune responses in Atlantic salmon (Salmo salar L.) to cellular and extra cellular antigens of Aeromonas salmonicida

Lund, Vera; Jørgensen, Trond Ø.; Holm, Kåre Olav; Eggseth, Guri

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Fish Diseases, vol. 14, p. 443–452, 1991

Utgiver: Blackwell Publishing

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0140-7775
Elektronisk: 1365-2761

Open Access: none