Vitenskapelig artikkel

Changes in health beneficial components during ice storage of African catfish (Clarias gariepinus)

Larsen, Rune; Mierke-Klemeyer, S; Mæhre, Hanne K; Elvevoll, Edel Oddny; Bandarra, Narcissa; Cordeiro, Ana Rita; Nunes, ML; Schram, E; Luten, Joop; Oehlenschläger, Jurg

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Archiv für Lebensmittelhygiene, vol. 61, p. 139–144, 2010

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0003-925X

Open Access: none

Lenker:
DOI