Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-680-1

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Heikintalo, Noora; Asbjørnsen, Bente

Serier : Nofima rapportserie 16/2021

År : 2021

Forskningsområder

Fôrutvikling og ernæring

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å validere metoden «NS-EN 12822:2014» for bestemmelse av vitamin E innhold (α-, β-, γ- og δ-tokoferoler) i fôr og fôringredienser. Tørre prøver forsåpes med kaliumhydroksid oppløst i etanol. Vitamin E ekstraheres over til heksan-etylacetat fasen som ovenføres til målekolben og fortynnes om nødvendig til ønsket konsentrasjon. Innholdet av vitamin E bestemmes ved væskekromatografi (HPLC, Agilent 1200) med fluorescensdeteksjon. Mengden av α-, β-, γ- og δ-tokoferol rapporteres. Analysemetoden heter BIOLAB A121 Tokoferolprofil i intern kvalitetssystemet. Fiskefôr og fôringredienser (fiskemel og oljer) ble valgt som prøvemateriale siden de er de mest etterspurte prøvetyper i forbindelse med vitamin E analyser hos Nofima Biolab. Den eksterne valideringen omfatter ikke disse prøvetyper. På grunn av at forsåpningsfunksjon i metoden er matriksavhengig, undersøkes forsåpning av fiskefôr og fôringredienser i valideringen. Det ble utført en validering av riktighet, presisjon, linearitet, måleområde og måleusikkerhet. Etter systematisk gjennomgang av resultater og ut ifra det statistiske grunnlaget anses metodens riktighet og presisjon til å være godkjent.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen