Nofima rapportserie

Validering av nytt HPLC-system for analyse av biogene aminer (BIOLAB-metode A55)

Hovde, Gunnhild; Asbjørnsen, Bente

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 40/2020

Antall sider: 46

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-657-3

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

Det ble validert et nytt HPLC-system for analyse av biogene aminer (BIOLAB-metode A55). Det nye instrumentet er en Agilent 1260 Infinity II, som erstatter en Perkin Elmer Series 200. Det er ingen endringer i metodens prinsipp eller prøvematriser. Riktighet, presisjon og linearitet ble vurdert, og valideringen demonstrerte at ytelsen til instrumentet er som forventet. Rapporten er gjennomgått av Norsk Akkreditering og instrumentet er godkjent for akkrediterte analyser fra og med 13. november 2020.