Vitenskapelig artikkel

Comparison of pivot profile© to frequency of attribute citation: Analysis of complex products with trained assessors

Brand, Jeanne; Valentin, Dominique; Kidd, Martin; Vivier, Melane A.; Næs, Tormod; Nieuwoudt, Helene H.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Quality and Preference, vol. 84, p. 16, 2020

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0950-3293
Elektronisk: 1873-6343

Open Access: none

Lenker:
DOI