Vitenskapelig artikkel

Sample-Specific Prediction Error Measures in Spectroscopy

Eskildsen, Carl Emil Aae; Næs, Tormod

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Applied Spectroscopy, vol. 74, p. 791–798–7, 2020

Utgave: 7

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0003-7028
Elektronisk: 1943-3530

Open Access: none

Lenker:
DOI