Vitenskapelig artikkel

Spatial and temporal distributions in the Norwegian cod fishery

Ashrafi, Tannaz Alizadeh; Eide, Arne; Hermansen, Øystein

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Natural Resource Modeling, vol. 2020:e12276, p. 1–18–17, 2020

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0890-8575
Elektronisk: 1939-7445

Open Access: none

Lenker:
DOI