Vitenskapelig artikkel

Spatial and temporal distributions in the Norwegian cod fishery

Alizadeh, Tannaz; Eide, Arne; Hermansen, Øystein

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Natural Resource Modeling, vol. 33, p. 1–18, 2020

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0890-8575
Elektronisk: 1939-7445

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI