Vitenskapelig artikkel

Molecular and physiological responses to long-term carbon dioxide exposure in Atlantic salmon (Salmo salar)

Mota, Vasco; Nilsen, Tom Ole; Gerwins, Jascha; Gallo, Michele; Kolarevic, Jelena; Krasnov, Aleksei; Terjesen, Bendik Fyhn

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 519, p. 1–9, 2020

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI